DA ROTTEN KOM TIL DANMARK

Den brune rotte kom til Danmark i 1700-tallet, og omkring 1850 blev der konstateret så mange rotter i København, at man begyndte at indfange og bekæmpe dem. I slutningen af 1800-tallet var rotter så stort et problem, at Københavns Kommune betalte ti øre pr. rottehale. På 18 uger blev der fanget 130.000 rotter i København.
I 1907 indførte man i Danmark den første egentlige rottelov og satte rottebekæmpelsen i system.

Københavns kommunes målsætning 2015